Utvärdering av LIA


Utvärdering för att se hur det fungerar på LIA-platsen efter de första tre veckorna.

Svara på frågorna i enkäten.

Enkäten är inte anonym eftersom vi måste kunna följa upp resultaten. Vi kontaktar dock bara er LIA-plats och handledare om ni önskar det. Annars väntar vi med det tills de planerade besöken längre fram under LIA:n. 


Den här enkäten innehåller 10 frågor.
Frågor om LIA-platsen och handledaren


Jag trivs på min LIA-plats.
Välj ett av följande svar

Jag har en bra handledare.
Välj ett av följande svar

Jag har fått den information om LIA-platsen som jag behöver (skriv i fältet om du skanar något).
Välj ett av följande svar

Handledaren har tid till mig.
Välj ett av följande svar

Arbetsuppgifterna passar min kunskapsnivå. Ange i kommentarsfältet om de är för lätta eller för svåra. 
Välj ett av följande svar

Arbetsuppgifterna passar mina intresseområden.
Välj ett av följande svar

Frågor om examensarbetet


Jag vet vilket examensarbete jag ska göra.
Välj ett av följande svar

Om du vet vilket examensarbete du ska göra:

Examensarbetet är inom min kunskapsnivå och intresse.


Välj ett av följande svar

Vill du att vi kontaktar din handledare omgående för att åtgärda något? Om ja, vad?
Välj ett av följande svar

Namn


* Ange ditt namn.