Enkät IKT Hammar


Frågor till enkäten om IKToch elevers användande av digitala hjälpmedel. 

Välkommen till denna enkät.
Den här enkäten innehåller 8 frågor.